LibreCAD Programına ait kısayol tuşları ve komut ve açıklamalarını istifadenize sunuyorum.

Kaynak: https://wiki.librecad.org/index.php?title=Commands

GENEL KISAYOL TUŞLARI
Kısayol Tuşu Kısayol Tuşu Açıklaması
CTRL N Yeni Dosya Oluştur
CTRL O Dosya Aç
CTRL S Çalışmayı Kaydet
CTRL SHİFT S Çalışmayı Farklı Kaydet
CTRL P Yazdır
CTRL W Çizimi Kapat
CTRL SHIFT W Tüm Açık Çizimleri Kapat
CTRL Q LibreCAD Programını Kapat
CTRL Z Geri Al (Undo)
CTRL SHIFT Z Yenile, Geri Alınanı İptal Et (Redo)
CTRL T Çalışma Sayfasını Yeniden Yükle
F5 Çizimi Yenile
F11 Tam Ekran Modunu Aç/Kapat
CTRL G Izgaraları Göster/Gizle
CTRL D Taslak Modunu Aç/Kapat
CTRL R Görüntüyü Yenile, Tekrar Oluştur, Çiz
CTRL + Görüntüyü Büyüt / Yakınlaştır
(Fare tekerini ileri yuvarlayarak ta Yakınlaşabilirsiniz)
CTRL – Görüntüyü Küçült / Uzaklaştır
(Fare tekerini geri yuvarlayarak ta Yakınlaşabilirsiniz)
CTRL A Tümünü Seç
CTRL K Tüm Seçimi Kaldır
CTRL İ Durum Çubuğunu Göster/Gizle
         
GÖRÜNÜM KOMUTLARI
Komutlar Komut Açıklaması
zr rg regen redraw Görüntüyü Yenile, Tekrar Oluştur, Çiz
zw Pencereye Yaklaş,
(Fare ile çizilen dikdörtgen kısmını büyüt)
za Çizimi Ekrana Sığdır, Otomatik Büyüt/Küçült
zp Görüntüyü Taşı
(Farenin tekerine basarak ta görüntüyü taşıyabilirsiniz.)
zv Önceki Görünüme Git
         
DÜZENLEME KOMUTLARI
Komutlar Komut Açıklaması
u Düzenlemeyi Geri Al (Undo)
r Yenile, Geri Alınanı İptal Et (Redo)
k Tüm Düzenleme Eylemlerini İptal Et (Kill)
         
ÖLÇÜ KOMUTLARI
Komutlar Komut Açıklaması
da Hizalanmış Ölçü
dr Doğrusal Ölçü
dh Yatay Hizalı Ölçü
dv Dikey (Düşey) Hizalı Ölçü
ld Kılavuz Ölçü / Açıklama
dimregen Tüm Ölçüleri Yenile, Düzelt, İyileştir
         
SEÇİM KOMUTLARI
Komutlar Komut Açıklaması
sa Tümünü Seç
tn Tüm Seçimi Kaldır
         
BİLGİ KOMUTLARI
Komutlar Komut Açıklaması
dpp dist Noktalar Arası Mesafe (ve Açı) Bilgisini Verir
ang angle İki Çizgi Arasındaki Açı Bilgisini Verir
ar area Seçili Noktaların oluşturduğu Çokgenin Alan Bilgisini Verir
         
ÇİZİM KOMUTLARI
Komutlar Komut Açıklaması
po point     Nokta Ekle
l li line   Çizgi Çiz
pl polyline     Çoklu Çizgi Çiz
o pa offset parallel Ötele (Offset), Paralel Çizgi Çiz
a ar arc   3 Nokta Belirterek Yay Çiz
ci circle     Çember Çiz
rec rect rectangle   Dikdörtgen Çiz
mtxt mtext     Çok Satırlı Metin Ekle
txt text     Metin Ekle
ha hatch     Tarama Oluşturun
fhl free     Serbest Çizgi Çiz
spl spline     Eğri Çiz
ver vertical     Dikey (Düşey) Çizgi Çiz
hor horizontal     Yatay Çizgi Çiz
ei ie     İçine Elip Çiz (seçilen 4 çizgiye teğet elips çizer )
bi bisect     Açıortay Çiz (Seçilen iki çizginin açıortayını çizer)
pp ptp     Paralel Çizgi Çiz (Seçilen Çizgiyi sürekleme mesafesi kadar paralel çiz)
c2 circle2     2 Nokta (çap değeri olacak) Seçerek Çember Çiz
c3 circle3     3 Nokta Seçerek Çember Çiz
ct3 tan3     Seçilen 3 Çembere Teğet Bir Çember Çiz
         
DEĞİŞTİRME KOMUTLARI
Komutlar Komut Açıklaması
tm trim Kırp
(Bu Komut yalnız Çizgiler üzerinde çalışır)
t2 tm2 2 Çizgiyi Kırp
(Bu Komut yalnız Çizgiler üzerinde çalışır)
mv Taşı / Kopyala
ch Pah Kır
fi Radyus Ver, Yuvarla
mi Aynala
ro Çevir, Döndür
sz Ölçekle
ss Uzat, Çek, Esnet
er Seç ve Sil
(Önce Komutu Çalıştır, Ardından Silinecek Öğeleri Seç ve Enter’a Bas)
xp dp Patlat
(Blok ya da benzer yapıların (örneğin Dikdörtgen) her bir çizgi parçasının bağımsız olmasını sağlamak için kullanılan komut)
di div cut Böl, Kes
(Çember ve Dikdörtgen gibi parçaların kesişen noktalardan Kırplımlası söz konusu değildir Bu Nedenle bu tür yapılarda bu komutun kullanılması gerekmektedir.
mp prop Özellikler Penceresini Görüntüler
ma attr Öznitelikler
(Birden fazla seçim yaparak hepsinin bir anda farklı katmana taşınması, Çizgi kalınlıklarının, renklerinin,…vb değişmesi için bu komutu kullanabilirsiniz.)
         
YAKALAMA KOMUTLARI
Komutlar Komut Açıklaması
os sf Serbest Yakalama
sg Izgarayı Yakala
se Uç Noktaları Yakala
si Kesişim Noktalarını Yakala
sc Merkezi Yakala (Çember, Yay,…vb)
sm Orta Noktayı Yakala
np sn Nesneleri Yakala
(Nesneyi oluşturan tüm çizgi, eğri,..vb)
sd Mesafeye Göre Yakala
rn Hiçbir Şeyi Kısıtlama
rr Ortogonal Olarak Kısıtla
(Sadece Yatay ve Düşey doğrultuda harekete izin ver)
rh Yatay Olarak Kısıtla
(Sadece Yatay doğrultuda harekete izin ver)
rv Dikey Olarak Kısıtla
(Sadece Dikey (Düzşey) doğrultuda harekete izin ver)
rz Göreceli Sıfır Konumunu Ayarla

Categories:

No responses yet

Bir cevap yazın