Bu, SolveSpace için bir başvuru kılavuzudur. Programa giriş niteliğinde (Çizim ve Modelleme öğretme amaçlı) değildir; Bunun için öğreticilere bakın.


Genel Navigasyon/Gezinim

Kullanıcı arayüzü iki pencereden oluşur: Çoğunlukla grafik içeren büyük bir pencere (Grafik Penceresi) ve çoğunlukla metin içeren daha küçük bir pencere (Özellikler penceresi). Grafik penceresi geometriyi çizmek ve 3 boyutlu modeli görüntülemek için kullanılır. Özellikler penceresi model hakkında bilgi sağlar ve ayrıca ayarları ve sayısal parametreleri değiştirmek için kullanılabilir.

Grafik Penceresi ve Model Görünümü

Görünümü kaydırmak için Fareyi sağ tuşuna (butonuna) basarak sürükleyin.

Görünümü döndürmek (çevirmek) için Fareyi orta tuşuna (tekerleğine) basarak sürükleyin. Bu, parçayı ters çevirir, böylece daha önce gizlenmiş olan (sahneye bakıldığında arkada kalan) yüzeyler görünür hale gelir.

Görünümü monitör düzlemi içinde döndürmek için Ctrl+Farenin orta tuşu basılıyken sürükleyin.

Shift+Farenin orta tuşuna basıp sürükleyerek kaydırmak veya Shift+Farenin sağ tuşuna basıp sürükleyerek döndürmek de mümkündür.Eğer altı serbestlik dereceli bir 3Dconnexion kontrolör bağlıysa (örneğin, bir SpaceNavigator) bu, modelin görünümünü dönüştürmek için de kullanılabilir.

Görünümü Yakınlaştırmak veya Uzaklaştırmak için Farenin tekerleğini çevirin. Görünüm menüsünü veya ilgili klavye kısayollarını ( + ve ) kullanarak da yakınlaştırma yapmak mümkündür. Düzlemler de dahil olmak üzere bazı özellikler her zaman ekranda aynı boyutta çizilir ve bu nedenle yakınlaştırmadan etkilenmez.

Komutların çoğu üç farklı şekilde kullanılabilir: menüden, klavye kısayolundan veya araç çubuğundan. Araç çubuğu, grafik penceresinin sol üst kısmında görüntülenir. Bir simgenin ne anlama geldiğini öğrenmek için fareyi üzerine getirin (Komutun ve kısayol tuşu bilgileri görüntülenecektir). Araç çubuğunu göstermek veya gizlemek için GörünümAraç Çubuğunu Göster‘i (View → Show Toolbar) seçin.

Parçanın tümünü ekrana sığdıracak şekilde görüntüyü yakınlaştırmak için Görünüm → Sığdıracak Şekilde Yakınlaş‘ı (View → Zoom To Fit) seçin (Kısayol tuşu F ‘dir). Bu komut, parçanın tam olarak ekrana sığması için yakınlaştırma seviyesini ayarlar ve ardından parçayı ekrana ortalamak için taşır. Taşıma işleminden parçanın dönüşü etkilenmez (Bakış açısı değiştirilmez).

Bir çalışma düzlemi etkinse, görünümü çalışma düzlemine hizalamak için Görünüm → Görünümü Çalışma Düzlemine Hizala‘yı (View → Align View to Workplane) seçin (veya W tuşuna basın). Bunu yaptıktan sonra ekranın düzlemi çalışma düzlemi ile çakışıyor ve çalışma düzleminin merkezi ekranın ortasında oluyor. Yakınlaştırma düzeyi bu komuttan etkilenmez.

Ortogonal (dikey) bir görünümde, koordinat (x, y veya z) eksenlerinden biri yatay, diğeri ise dikeydir. Görünümü en yakın Ortogonal (dikey) görünüme yönlendirmek için Görünüm → En Yakın Orto Görünüm (View → Nearest Ortho View) menü yolunu seçin (Kısayol tuşu F2 ‘dir). İzometrik görünümde, üç koordinat ekseninin tümü aynı uzunlukta yansıtılır ve koordinat eksenlerinden biri dikeydir. Görünümü en yakın izometrik görünüme yönlendirmek için Görünüm → En Yakın İzometrik Görünümü (View → Nearest Iso View) menü yolunu seçin (Kısayol tuşu F3 ‘tür).

Belirli bir noktanın, ekranın tam merkezinde olacak şekilde görüntü kaydırılmak istenirse, o noktayı seçin ve ardından Görünüm → Nokta Merkezde Görüntüle (View → Center View at Point) menü yolunu seçin (Kısayol tuşu F4 ‘tür).

X, Y ve Z koordinat eksenleri her zaman grafik penceresinin sol alt kısmında kırmızı, yeşil ve mavi olarak görüntülenir. Bu eksenler canlıdır: Yani diğer normallerle aynı şekilde fare ile vurgulanabilir ve seçilebilirler. (Bu, koordinat eksenlerinin ekranda her zaman kolayca erişilebilir olduğu anlamına gelir; Örneğin X eksenine paralel bir çizgiyi sınırlandırırken bundan faydalanabiliriz.)

Categories:

Comments are closed