Aktif Çalışma Düzlemi

SolveSpace, tüm geometriyi 3 boyutlu olarak temsil eder; sadece bir düzlemde değil, herhangi bir yerde çizgi parçaları çizmek te mümkündür.

Bu özgürlük her zaman kullanışlı değildir, bu nedenle SolveSpace bir düzlemde çizim yapmayı da mümkün kılar. Bir çalışma düzlemi etkinse, çizilen tüm öğeler o düzlemde konumlanmaya zorlanacaktır. Etkin/Aktif çalışma düzlemi, Özellik Penceresinin üst satırında (“in plane: (düzlemde:) kısmında”) gösterilir.

Etkin/Aktif çalışma düzlemi

SolveSpace yeni boş bir dosya ile başladığında (ya da yeni bir boş dosya oluşturulduğunda), XY düzlemine paralel bir çalışma düzlemi etkindir. Çalışma düzlemini devre dışı bırakmak ve (düzlem belirtmeden) 3 boyut uzayı içinde çizim yapmak için “Çizim → 3d’de Herhangi Bir Yerde (Sketch → Anywhere In 3d)” menü yolunu seçin. (Kısayol tuşu: 3)

Bir çalışma düzlemini etkinleştirmek için onu seçin ve ardından “Çizim → Çalışma Düzleminde (Sketch → In Workplane) öğesini seçin. (Kısayol tuşu: 2) Bir çalışma düzlemi etkinleştirildiğinde, görünüm o çalışma düzlemine hizalanır. (Çalışma düzlemi, kullanıcı Çizim → 3d’de Herhangi Bir Yerde (Sketch → Anywhere In 3d)” menü yolunu seçinceye veya farklı bir çalışma düzlemi etkinleştirilinceye kadar etkin kalır. Kullanıcı, görünümü artık çalışma düzlemiyle hizalanmayacak şekilde döndürürse, çalışma düzlemi etkin kalır.)

Bir “Yeni Çalışma Düzleminde Çizim Yap” grubunda ilişkili çalışma düzlemi “Eskiz → Çalışma Düzleminde (Kısayol tuşu: 2) menü yolu seçilerek etkinleştirilebilir; önce onu seçmeye gerek yok.

Aktif Grup (Aktif Çalışma Grubu)

Yeni bir çizgi, çember (daire) veya başka bir eğri oluşturulduğunda, aktif grupta oluşturulacaktır. Aktif gruptaki geometri beyazla çizilir; daha önce gruplarda çizilmiş olan geometri kahverengi olarak çizilir/gösterilir. Daha sonraki gruplar ise gizlenir. (Yani çizimde geriye dönük öğelerde / unsurlarda düzenleme yapılmak istenirse, eski gruplardan biri aktifleştirildiği zaman, daha sonra çizilmiş olan öğeleri barındıran gruplar gösterilmez / gizlenir.)

Özellik penceresinin ana ekranındaki (Escape tuşuna basın veya sol üst köşedeki bağlantıyı seçin), grup listesinde “active (etkin)” sütununda bir radio düğmesi bulunur. Diğer tüm grupların (etkinleştirilemeyen g001-#referansları (g001-#references) hariç) bu sütunda seçilmemiş bir radio düğmesi vardır. Etkin olmayan bir grubu etkinleştirmek için radio düğmesini tıklayın.

Etkin (active) radio düğmeleri

2B’de çizim yaparken dikkatin dağılmasını azaltmak için, etkin olmayan gruplardan katı modeller “soluklaştırılır (dimmed)“, (#def-dim-solid çizgi stili kullanır) böylece bunlar arka plana karışırlar. Bunu devre dışı bırakmak için Görünüm → Etkin Olmayan Katıları Koyulaştır (View → Darken Inactive Solids) seçeneğinin işaretini kaldırın. #def-dim-solid stilini/biçimini değiştirerek, etkin olmayan gruplardan geometriye yalnızca “karartmak/koyulaştırmak” yerine herhangi bir renk atanabilir. Hatta istenirse etkin olmayan gruplardan geometrinin daha net bir şekilde öne çıkmasını sağlamak için bu stile daha parlak bir renk atanabilir.

#def-dim-solid çizgi biçimi/stili

Comments are closed