Türk Blender kullanıcılarının buluşma noktası. Video Dersler, İpuçları, Model, Oyun, Cycles Render, Materyal, ...vb

 
Kullanıcı avatarı
halil
Site Yöneticisi
Site Yöneticisi
Mesajlar: 2313
Kayıt: 05 Tem 2009, 12:35
Konum: İstanbul
İletişim:

Node Nedir?

20 Oca 2019, 14:18

Vakti zamanında (Blender 2.5 sürümü sonrasında) hazırlamaya başladığım ama bir kenarda kalan Temel Node bilgileri;

NODES (DÜĞÜMLER)

Düğümler (Nodes) belirli bir işlemi gerçekleştiren bireysel bloklardır. Kavramsal olarak üç tip düğüm vardır.
    • Netice/sonuç bilgi düğümleri, bunların sahip oldukları girdi soketleri (değerleri) yoktur. Bunlar sadece çıktı soketlerine sahiptirler. Render Katmanları, Değer (value) ve RGB düğümleri bunlardandır.
    • Filtre ve Dönüşüm düğümleri, bunların girdileri, bir veya daha fazla çıktı üretir. RGB Curves, Defocus ve Vector Blur düğümleri bunlara örnek olarak sayılabilir.
    • Türetme Düğümleri, bunların girdileri, birkaç tip anlamlı sonuç üretir. Composite (Blender tarafından nihai çıktıyı belirler), Viewer (düğüm işlemleri sonucu oluşan görüntüyü görmemizi sağlar) ve File Output bunlardandır. Tekil bir düğüm çok sayıda farklı çıktı üretebilir.

Resim
    Düğümlerin temel mantığı şudur; Düğümler bir veya daha fazla girdi ile bir veya daha fazla çıktının gelişi güzel-karmaşık bağlar kurularak ağ oluşturması esasına dayanır. Düğümler arası bağlantı oluşturulduktan sonra, her düğüm için parametreler isteğiniz doğrultusunda ayarlanabilir. Bu ağ içerisindeki bağları kullanarak istediğiniz sonucu üretebilirsiniz.

    Çok sayıda düğümden oluşan yapının, düzenli görünmesi ve yönetilmesi adına, düğümler gruplanabilir ve bir başka .blend dosyasından çağrılarak mevcut .blend dosyası içerisinde kullanılabilir.

DÜĞÜM EKLEME VE SIRALAMA

Düğüm penceresi içerisinde yeni bir düğüm eklemenin iki yolu vardır.
1- Node Editor (Düğüm Editörü) Pencere Başlığında bulunan ADD (EKLE) menüsünü  kullanmak,
2- Shift + A tuş kombinasyonuna basmak.

Resim

Eklenen düğümleri sıralamak için düğüm “penceresi” içerisinde sağ/sol fare tuşuna basılı tutmak ya da taşımak istenilen düğüm “penceresi” seçili iken G tuşuna basarak fareyi hareket ettirmek yeterlidir. G tuşunu kullanarak taşıma/sıralama yaptıysanız, pencereyi istediğiniz konuma getirdiğinizde farenin sol tuşuna basarak onaylayın. İptal için sağ tuşa tıklayın.

SOKETLER

    Düğüm Editörü/Penceresi içerisinde eklenen her düğüm, bir sokete(yuvaya) sahip olacaktır. (Soketler, bağlantı olarak ta anılır.) Renkli küçük daireler, aynı tür girdi ve çıktı verilerini bağlayacaktır. Düğümlerin sol taraflarında bulunan soketler girdileri, sağ taraftakiler ise çıktıları ifade eder.
    Kullanıcılara kolaylık sağlamak amacı ile girdi ve çıktı soketleri bilgi türlerine göre kodlanmıştır. Soketlerde üç farklı renk kullanılmıştır.

Resim

1- SARI SOKETLER (YUVALAR) : Bu renk bilgisi, (eğer düğümün sol yanında ise) düğümün bir girdiye ihtiyacı olduğunu ya da (düğümün sağ tarafında ise) düğümden bir çıktı olacağını temsil eder.

2- GRİ SOKETLER (YUVALAR) : Bu renk soketler, sayısal değer kullanılacağını gösterir. Bu sayısal bir değer olabileceği gibi sözde sayısal değer olan “Value Map” (harita değeri) de olabilir. Eğer “Value Map”  girdi soketinde tekil bir değer kullanıldıysa, haritanın tüm noktaları aynı değerde ayarlanır.

3- MAVİ/MOR SOKETLER (YUVALAR) : Vektör/Koordinat/Normal bilgilerini gösterir.

    Dönüştürücü (converter) kullanmaığınız sürece, sayı soket sarı ile, gri soket gri ile, mavi/mor soket te mavi/mor soket ile ilişkilendirilmelidir. Dönüştürücü konusuna yeri geldiğinde daha sonra değineceğiz.

    Düğüm içinde, renklerin yanlarında soket isimlerini de göreceksiniz. Bu isimler size bilgi amaçlı sunulmuştur. Ancak bu bir zorunluluk değildir.

SOKETLERİ BAĞLAMAK VE ÇÖZMEK

    İki soket arasında bağlantı kurmak için, bir soketten diğer sokete kadar farenin sol düğmesine basılı tutarak sürükleyip bırakmak yeterlidir. Bağlantıyı çözmek için ise, soketlerden birini farenin sol tuşu ile seçip, Düğüm dışına (boş alana) sürükleyip bırakmak yeterlidir. Çıktı soketinde birçok düğüm bağı olduğu durumlarda, çıktı soketinden değil, girdi soketinden bağlantıyı çözmek mantıklı ve makul olacaktır. Demek ki, herbir çıktı kopyası, bir hat boyunca farklı girdilere  bağlanabilirken, her girdi soketine yalnız bir bağlantı yapılabilir.
Açık Kaynak Dünyası Vatandaşı
 
Kullanıcı avatarı
halil
Site Yöneticisi
Site Yöneticisi
Mesajlar: 2313
Kayıt: 05 Tem 2009, 12:35
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Node Nedir?

20 Oca 2019, 14:26

DÜĞÜM GRUPLARI

    Malzeme (Material) ve Tertip (Composite) düğümlerinin (nodes) her ikisi de gruplanmış olabilir. Çalışmalarınızı Düğüm Ağı ile kolaylaştırarak, Node editor içerisinde Düğüm ağ düzeni basitleştirilebilir. Bir çalışma içerisinde Düğüm Grubu oluşturulduğunda, bu grup, Append komutu ile (NodeTree “Düğüm ağacı” içerisinden) diğer bir .blend dosyasına, Grup ismi ile çağrılabilir/eklenebilir.

    Kavramsal olarak "Gruplama", "tek bir düğüm kümesini” belirtmemize olanak sağlar. Oluşturulan bu grup, aynı ya da farklı .blend dosyaları içerisinde bir veya birkaç kez kullanılabilir.

DÜĞÜMLERİ GRUPLAMAK

    Node Editor içerisinde, birkaç düğüm, bir grup içerisinde toplanmak istenirse;
1- Düğümler seçildikten sonra Ctrl + G tuşlarına basmak,
2- Node Editor başlık çubuğunda bulunan Node menüsünden Group seçeneği seçilmek süretiyle gerçekleştirmke mümkündür.
Grup oluşturulduğu zaman, grup düğüm başlığı (varsayılan tema kullanılıyorsa veya renk ayarı ile oynanmamışsa) yeşil renkli olacaktır.
    Grup oluşturulduğunda, tüm düğümler, minimize olacak ve tek bir düğüm altında toplanmış olarak görüntülenecektir. Oluşturulan grupların ismini değiştirmediğiniz sürece, grup isimleri Blender tarafından atanacak ve NodeGroup olacaktır. Ayrıca eklenen her yeni grup NodeGroup001, NodeGroup002...vb isimler alacaktır.
Bir grup içerisinde bulunan düğümler, grup çıktı soketleri dışında, harici bir düğüm ile ilişkilendirilemez.  
    Grup isimlerini değiştirmek için de Birkaç yöntem mevcuttur. Bunlardan;
    1. grup seçili iken N tuşu ile Aktif Düğüm Özellik Penceresini görüntülemek ve En üst kısımda bulunan Label (Etiket) kısmına istediğiniz ismi yazmaktır.
    2. Grup seçili iken TAB tuşuna basmak ya da grup başlık çubuğundaki sağ butona tıklayarak, Düğüm grubu düzenleme moduna erişmek ve düğüm grup başlığındaki ismi değiştirmektir.
    Bu isimlendirme, bir .blend dosyasından diğer bir .blend dosyasına ekleme yapma esnasında işimizi oldukça kolaylaştıracaktır. Aksi takdirde doğru düğüm ya da düğüm grubunu bulmamız zaman kaybetmemize sebep olacaktır.
Resim

Resim

GRUP İÇERİSİNDE OLMAMASI GEREKENLER

    Unutulmaması gereken temel fikir oluşturulan grupların, kolaylıkla-tekrar kullanılabilir ve kendine yeten (müstakil) bir yazılım bileşeni olmasıdır.

Malzeme düğüm grupları, malzeme düğümleri veya çıktı düğümleri içermemelidir.
    Grubunuza bir malzeme (material) düğümü eklerseniz, grubunuzda iki adet çıktı soketi oluşacaktır, Biri grup içerisinde (grubu etkileyen), bir diğeri ise Yeni Materyal Düğüm-Ağ grubu dışında.
    Grubunuza, sadece çıktı soketi olan (girdi yuvası olmayan) bir düğüm eklerseniz, bu grubunuza ait bir çıktı soketi olmayacaktır.
    Burada anlatılmak istenen olayı bir örnekle açıklamaya çalışayım. Örneğin bir düğüm grup oluşturduk ve yaptığımız çalışmanın sonucunu etkilemesi için RGB düğümü eklemek istedik. Düğüm Editörü içerisinde RGB düğümü eklerseniz,  bu düğümün, bir girdi soketinin olmadığını göreceksinizdir. Girdi soketinin olmaması neyi ifade eder diye soracak olursanız şunu söyleyebilirim; Sadece kendi üzerinde ayarlanan değerlere bağlı olarak bir çıktı üretir. Yani kendinden önce bir düğüm ile bağlanamaz. Kendisini etkileyecek bir düğüm kabul etmeyen bir düğümü neden bir grup içine eklemek isteyelim? Bu tür (sadece çıktı soketi olan) düğümleri, Grup dışında bırakarak kullanmak daha mantıklı olacaktır. Çünkü grup içine eklense dahi sadece grubun iki adet çıktı soketi olmasını sağlayacak.

    Composite (düzen) düğüm grupları, Render Layer düğümlerini içeremez (Blender buna Müsaade etmez) ve Composite çıktı düğümü içermemelidir.
    Eğer Viewer, Split Viewer,...vb  çıktı üreten düğümler (sonuç düğümleri), bir grup içerisine eklenirse, bu grubun, görüntü (image) çıktı soketi olmaz.
Açık Kaynak Dünyası Vatandaşı
 
Kullanıcı avatarı
halil
Site Yöneticisi
Site Yöneticisi
Mesajlar: 2313
Kayıt: 05 Tem 2009, 12:35
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Node Nedir?

20 Oca 2019, 14:32

DÜĞÜM GRUPLARINI DÜZENLEMEK

    Seçili bir düğüm grubu düzenlenmek istenirse, TAB tuşuna basılması yeterlidir. Bu durumda, seçili grup genişleyerek bir pencere içerisinde, sahip olduğu tüm alt düğümlerle görüntülenecektir. TAB tuşu ile grup düzenleme kipine girildiğinde alt düğümler, tıpkı Node Editor'de olduğu gibi, taşınabilir, bireysel ayarlarıyla oynanabilir ya da soket bağlantıları yeniden gözden geçirilir veya değiştirilebilir.
    Bir grup oluşturulduktan sonra, grubun sahip olduğu girdi ve çıktı soketleri, mevcut düğümlere bağlı olarak kendiliğinden oluşacaktır. Siz müdahale etmediğiniz sürece yeni girdi-çıktı soketi sabit kalacaktır. İlerleyen bölümlerde, bir gruba yeni girdi-çıktı soketi eklemeye de değineceğiz. Grup içerisinde mevcut olan düğümlerden bir veya birkaçını gruptan ayırmak/çıkarmak isterseniz, bunu yapmanın tek yolunun (şimdilik) grubu çözmek olduğunu bilmelisiniz.

DÜĞÜM GRUPLARINI ÇÖZMEK

    Düğüm gruplarını çözmek için;
1- ALT + G tuşlarına basmak
2- Node editor pencere başlığında bulunan Node Menüsünden Ungroup seçeneğini seçmelisiniz.
    Bu işlem sonucunda seçili grup çözülür ve düğümler, Node Editor içerisinde (çalışma alanına) yerleştirilir. Grupların çözülmesi işlemi sonrasında, hiçbir düğüm bağlantısı kaybolmaz, sadece gruplama iptal edilmiş olur. Serbest bıralıkmış olan düğümler artık diğer düğümler ile ilişkilendirilebilir.

DÜĞÜM GRUPLARINI DİĞER .BLEND DOSYALARINA EKLEMEK

    Oluşturulan bir düğüm grubunu (örneğin Makine.blend dosyası içindeki yansıma isimli düğüm grubunu ), bir diğer  dosya içerisine (örneğin türbin.blend) eklemek için;
1- File > Append menü yolunu kullanmak,
2- Shift + F1 kısayolunu tıklamak, süretiyle ilk adımı atmış oluruz.
    Bundan sonra, düğüm grubu içeren dosyayı (Makine.blend) seçmeli, ardından NodeTree (DüğümAğacı) bölümüne girmeli ve son olarakta eklemek istediğimiz Düğüm grubunu (yansima) seçmeliyiz.

    Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra Node Editor içerisinde hiçbir değişiklik olmadığı görüp, benim yaptığım gibi birkaç kez daha aynı işlemi TEKRARLAMAYIN :)

    Gerçekleşen işlem sonucunda (yansıma  isimli) grup, .blend dosyamıza eklendi ancak Node Editor alanına eklemedik. Standart düğüm ekleme işlemi gerçekleştiri gibi Shift + A ile ya da Add menüsüne tıklayarak, Ekleme Menüsünü açıyoruz. Group seçeneğine geldiğimizde, dosya içerisine eklenen tüm düğüm gruplarının listelendiğini göreceksiniz. Sahneye eklemeyi düşündüğünüz grubu tıklayın ve bağlantıları kurun.

DÜĞÜM KONTROLLERİ

    Bir düğümün üst kısmında (düğüm başlığında) 4 adet görsel denetim vardır. Şimdi bu denetimlere değinelim.

Ok Tuşları
    Sol kısımda bulunan ok tuşu, düğümü daraltmaya (hacmini küçültmeye / toplamaya), toplanmış / daraltılmış düğümü de genişletmeye / açmaya yarar.

Artı İşareti
    Bu denetim, düğüm içerisinde mevcut olan ancak herhangi bir düğümle bağlantılı olmayan soketleri gizler ve tekrar görünür kılar.

Eşittir İşareti
    Bu denetim, düğüm içerisindeki tüm bilgi kutucuklarını gizler ve görünür kılar.

Küre
    Bu denetim ise, düğüm içerisinde, görünüm penceresini gizler ve görünür kılar.
İstenirse, Ok tuşu dışındaki diğer üç denetim Kombine olarak ta kullanılabilir.

DÜĞÜMÜ BOYUTLANDIRMAK

    Düğümün sağ alt kısmında görünen çentik kısmına farenin sol tuşu ile basılı tutarak fareyi hareket ettirmek suretiyle düğüm ebatlarını değiştirebiliriz.
Açık Kaynak Dünyası Vatandaşı
 
Kullanıcı avatarı
Özgür
Bağımlı Üye
Bağımlı Üye
Mesajlar: 503
Kayıt: 06 Kas 2014, 03:54
İletişim:

Re: Node Nedir?

21 Oca 2019, 20:49

Vakti zamanında (Blender 2.5 sürümü sonrasında) hazırlamaya başladığım ama bir kenarda kalan Temel Node bilgileri;
Ahhhhh o güzel günler ahhhh  :icon_siritma:
iki buçuk, miki buçuk derken, ömrümüzü yedi bu blender  :icon_kahkaha:
 
Kullanıcı avatarı
halil
Site Yöneticisi
Site Yöneticisi
Mesajlar: 2313
Kayıt: 05 Tem 2009, 12:35
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Node Nedir?

28 Oca 2019, 21:37

Ahhhhh o güzel günler ahhhh  :icon_siritma:
iki buçuk, miki buçuk derken, ömrümüzü yedi bu blender  :icon_kahkaha:
Katılıyorum :icon_begendim2:
Açık Kaynak Dünyası Vatandaşı
 
blendesigner
Üye
Üye
Mesajlar: 4
Kayıt: 09 Ara 2018, 17:19
İletişim:

Re: Node Nedir?

30 Oca 2019, 17:43

halil hocam bu dersler devam edecek mi?
 
Kullanıcı avatarı
halil
Site Yöneticisi
Site Yöneticisi
Mesajlar: 2313
Kayıt: 05 Tem 2009, 12:35
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Node Nedir?

23 Şub 2019, 16:00

halil hocam bu dersler devam edecek mi?
Maalesef dersler devam edemeyecek, zira vakit buldukça, Python, Deep Learning, HTML, CSS, konularında dersleri takip ediyorum,
Bu derslerin bitmesinin ardından, satın almış olduğum; R programlama, JAVA, PHP, Bootstarp, WordPress, Veri bilimi ve Büyük Veri konularındaki dersleri takip edeceğim inşallah.

Ancak, Baran hocamızın hazırlamış olduğu CYCLES Render Derslerinde, bu konular hakkında oldukça fazla bilgi bulabilirsiniz.
Açık Kaynak Dünyası Vatandaşı